การนำเอกสารขึ้นเว็บ ด้วย Internet Explorer


1. เริ่มด้วยการเปิด Internet Explorer (IE) ขึ้นมา
2. เลือกเมนู Tools และ ต่อไปที่ Internet Options. . .
   
3. จะปรากฏหน้าจอเกี่ยวกับการจัดการ Internet Options...
 
  1. ให้เลือกไปที่แท็บ Advanced
  2. เลื่อน Scroll Bar ด้านขวามือ หา Options ในหมวดกลุ่มหัวข้อ Browsing
    และเลือกทำเครื่องหมายถูก หน้าหัวข้อ
    Use Passive FTP (for firewall and DSL modem compatibility)
  3. คลิกปุ่ม OK เพื่อตอบรับ
 
4.

เมื่อกลับสู่หน้าจอ Internet Explorer ปรกติแล้ว ให้พิมพ์ในช่อง Address ว่า
ftp://ชื่อเว็บไซต์ของเครื่องบริการหรือ IP Address
โดยทั่วไปแล้วเครื่องให้บริการจะตั้งค่าช่องการติดต่อ (Port) ไว้ที่หมายเลข 21 เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น ก็ไม่ต้องระบุหมายเลข Port ติดต่อข้างท้าย แต่ก็มีเครื่องให้บริการบางเครื่อง ที่ต้องการความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกระดับ จึงต้องมีการระบุค่าช่องทางในการติดต่อเป็นหมายเลขอื่น ๆ
การระบุหมายเลข Port ติดต่อ ก็ทำได้โดยการพิมพ์เครื่องหมาย : (Colon) ต่อท้าย แล้วตามด้วยหมายเลข Port เช่น
ftp://mylesson.swu.ac.th

 
5. จะปรากฏหน้าจอสอบถามเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ (Account)
 
FTP Server : ไม่ต้องระบุ เนื่องจากเราระบุมาจากช่อง Address ก่อนหน้านี้แล้ว
User Name : ระบุชื่อบัญชีผู้ใช้
Password : ระบุรหัสผ่าน

คลิก Login เพื่อติดต่อไปยังเครื่องให้บริการ FTP

 
6. เมื่อเครื่องบริการ (Server) ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้บริการเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการแฟ้มเอกสารทั้งหมดที่อยู่บนเครื่องบริการ
การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น เหมือนกับการใช้ Windows Explorer ทั่วไป เช่น
  • หากต้องการนำไฟล์เอกสารจากเครื่องผู้ใช้ ไปเก็บบนฝั่ง Server ก็เพียงแค่ทำการ คัดลอกแฟ้ม (Copy) และนำมาวาง (Paste) ในหน้าจอของ FTP นี้ปรกติ เหมือนการคัดลอกแฟ้มจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเอง
 
7. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานแล้ว ก็สามารถปิดหน้าจอ เพื่อสิ้นสุดการติดต่อกับเครื่องบริการได้ทันที

April, 2004
Computer Center, Srinakharinwirot University