การติดตั้งโปรแกรม

WS_FTP Pro 7

1. ไม่แตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนๆ ครับ เมื่อคุณไป Download (3.68 MB) มาแล้ว
ก็นำมา Extrack ด้วยโปรแกรม Winzip (Download (1.66 MB)) เพื่อแตกไฟล์ที่ Zip อยู่ ให้ออกมาเป็นไฟล์ติดตั้ง
จากนั้นก็เพียงแค่ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ติดตั้ง
 จะพบกับกรอบหน้าตาแสดงการติดตั้งดังนี้
 
 
  หลังจากสิ้นสุดขั้นตอน จะปรากฏหน้าจอเริ่มเข้าสู่หน้าจอติดตั้งโปรแกรม

2. โปรแกรมจะให้ระบุ Folder เพื่อเก็บไฟล์ที่ติดตั้ง ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง ให้ใช้ค่าตามที่โปรแกรมกำหนดตั้งต้นให้ จากนั้นคลิก Next >
 
3. เนื่องจากเว็บไซต์ FTP บางที่ มีการอนุญาตให้ Anonymous หรือบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น โปรแกรม WS_FTP Pro จึงถามให้คุณระบุอีเมล์ติดต่อ หากไม่สนใจอะไรก็ให้คลิก Next > ต่อไป
 
4. เลือกกลุ่มโปรแกรมที่จะให้ WS_FTP Pro อยู่ ถ้าไม่ต้องสนใจ ให้คลิก Next > เลือกค่าตั้งต้นนี้
 
5. เลือกโปรแกรมที่ต้องการติดตั้ง ถ้าไม่สนใจ ให้คลิก Next > เลือกค่าตั้งต้นนี้
 
6. โปรแกรมจะเริ่มทำการติดตั้ง จนกว่าจะแล้วเสร็จ
 
7. เมื่อติดตั้งโปรแกรมสำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอสิ้นสุดการติดตั้ง ให้คลิก Finish
 
 
การตั้งค่าโปรแกรม เพื่อใช้งานเบื้องต้น

WS_FTP Pro 7

1. เริ่มเปิดใช้งานโปรแกรม โดยดับเบิ้ลคลิกที่รูปไอคอน  
 
2. จะปรากฏหน้าจอที่ทำการติดต่อกับเครื่องบริการ FTP
ดังนั้นเมื่อเราต้องการติดต่อไปใช้บริการนำไฟล์เอกสารขึ้นที่เครื่องบริการ
เราจึงต้องสร้างการติดต่อไปยังเครื่อง ๆ นั้น โดยเริ่มจาก
คลิกที่ปุ่ม  (New Site) เพื่อสร้างการติดต่อใหม่เอง
 
3. จะปรากฏหน้าจอให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องบริการ ที่ต้องการติดต่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
Site Profile Name : ห้ระบุเป็นอะไรก็ได้ เสมือนเป็นชื่อเรียกของ Site หรืองานนั้น ๆ
Host Name or IP Address : ให้ระบุเป็นชื่อเครื่องบริการนั้น ๆ หรือระบุเป็นหมายเลข IP Address ของเครื่องก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  ซึ่งโดยปรกติแล้ว ผู้ให้บริการ จะบอกรายละเอียดเหล่านี้กับผู้ใช้อยู่แล้ว
ระบุครบถ้วนแล้ว ให้คลิก
Next >
 
4. เข้าสู่หน้าจอตรวจสอบเกี่ยวกับ Account ที่ได้รับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
User ID : ระบุชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ
Password : ระบุรหัสผ่านของคุณ ถ้าเป็นเครื่องของเราเองใช้ประจำไม่อยากใส่รหัสผ่านทุกครั้งให้เลือกทำเครื่องหมายถูกไว้ที่ Save Password ไว้ด้วย
  เมื่อระบุช่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Next > เพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
5. เข้าสู่หน้าจอสอบถามเกี่ยวกับการตั้งค่าพิเศษ
โดยทั่วไปแล้วเครื่องให้บริการจะตั้งค่าช่องการติดต่อ (Port) ไว้ที่หมายเลข 21 เป็นค่าเริ่มต้น
แต่ก็มีเครื่องให้บริการบางเครื่อง ที่ต้องการความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกระดับ โดยต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่าช่องทางในการติดต่อเป็นหมายเลขอื่น ๆ ก็ให้ระบุหมายเลข Port ลงในช่อง Port ด้วย
  เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Finish เพื่อจบขั้นตอนการตั้งค่า
 
6. หน้าจอนี้จะปรากฏข้อมูลของ Site ที่เราสร้างการติดต่อไว้ โดยมีรายละเอียดดังรูป
เมื่อต้องการติดต่อไปยังเครื่องให้บริการดังกล่าวที่ได้สร้างไว้ ก็สามารถคลิก Connect เพื่อติดต่อได้ทันที
 
7. เมื่อโปรแกรมติดต่อไปยังเครื่องบริการดังกล่าวได้แล้ว จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ดังรูป
Local System ฝั่งซ้ายมือ คือ ภายในเครื่องเราเอง
Remote System ฝั่งขวา คือ ทางฝั่งเครื่องให้บริการ
 
8. หลังจากเข้าสู่การติดต่อได้แล้ว มีบางค่าที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ เช่นในส่วนของการลบหรือย้าย File หรือ Folder ต่าง ๆ ให้คลิกที่ปุ่ม Options... ด้านล่างจะปรากฏหน้าจอดังรูป
  เลือกคลิกที่ Tab "Advanced" เพื่อเข้าสู่หน้าจอดังกล่าว
เลือกคลิกที่เมนู Common เพื่อให้แตกเมนูย่อยออกมา
จากนั้นคลิกทำเครื่องหมายถูกที่หน้าช่องในหัวข้อ
  • Allow deletion of non-empty folders
  • Allow files and folders to be moved

จากนั้นให้คลิกปุ่ม OK เพื่อเก็บค่า และออกจากการตั้งค่าเพิ่มเติม

 
9. การส่งไฟล์ (Upload) ก็คลิกเลือกที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการลากไปทางฝั่งขวาได้เลย การรับไฟล์ (Download) ก็ทำในทางกลับกัน
ส่วนการใช้งานอื่นๆ ก็สามารถคลิกที่ปุ่มต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น
ChgDir สำหรับการเปลี่ยนไปไดเร็กทอรี่หรือโฟลเดอร์ใหม่ จะเร็วกว่าการคลิกย้อนกลับทีละระดับ
MkDir หากต้องการสร้าง Folder ใหม่ก็สามารถคลิกปุ่มนี้ เพื่อสร้าง Folder ใหม่ได้
Rename เมื่อเลือก File หรือ Folder ที่ต้องการแล้ว จะปรากฏปุ่มนี้ สามารถคลิกเพื่อเปลี่ยนชื่อ File หรือ Folder
Delete เมื่อเลือก File หรือ Folder ที่ต้องการแล้ว จะปรากฏปุ่มนี้ สามารถคลิกเพื่อลบไฟล์หรือไดเร็กทอรี่
Refresh คลิกปุ่มนี้ เพื่อแสดงรายการปัจจุบันที่สุด
 
10. เมื่อต้องการเลิกใช้งานโปรแกรม ให้คลิกที่ปุ่ม  Disconnect หรือ Exit
 
หมายเหตุ :: หากต้องการทราบรายละเอียดการใช้งานโดยละเอียด ให้คลิกที่เมนู Help >> Help Topics
หรือคลิกที่ปุ่ม 
 

Jan, 2004
Computer Center, Srinakharinwirot University